Blat: fornir dębowy
Nogi: lite drewno dębowe

Atest: spełnienie normy EN 16139

Wysyłane w płaskiej paczce, potrzebne 2 osoby do złożenia.