366 Concept & Fundacja Las Na Zawsze: niech design i natura idą ze sobą w parze

We współpracy z Fundacją Las Na Zawsze od lat podejmujemy działania na rzecz ochrony polskich lasów. Jednym ze wspólnych działań była inicjatywa odkupienia 4,5 hektara cennego i pięknego lasu w miejscowości Wytrzyszczka. 

Od początku naszej działalności głównym celem jest podejmowanie działań w zakresie redukowania negatywnego wpływu na środowisko oraz dokładanie wszelkich starań, żeby nasza praca na każdym etapie była zrównoważona. Dzięki różnorodnym proekologicznym inicjatywom oddajemy to, co zostało odebrane naturze i tym samym polskie lasy zyskują drugie życie. 

W latach 2017-2018 współpracowaliśmy z Fundacją Gaja przy sadzeniu nowych lasów. Rok później zaczęliśmy wspólne działania z Fundacją Las Na Zawsze, a już w 2021 roku razem posadziliśmy pierwszy Las Na Zawsze. Od początku współpracy z Fundacją chcieliśmy nie tylko sadzić nowe lasy, ale również ratować je przed wycięciem. W 2022 roku udało się i wspólnie ze Stowarzyszeniem Bycie w Lesie, lokalnym Stowarzyszeniem Wspólny Las oraz Fundacją Las Na Zawsze uratowaliśmy 4,5 hektarów ponad 100 letniego lasu w Wytrzyszczce.

Osadzony w malowniczym wąwozie, poprzecinany strumykami i posiadający wspaniałe okazy rodzimych drzew, małopolski las, który był dla lokalnej społeczności ‘cudem natury’, w 2019 roku został wystawiony na sprzedaż. Aby ocalić naturalne środowisko lasu i stary drzewostan, niezbędne było zachowanie go w pierwotnej, nienaruszonej formie, a to stanęło pod znakiem zapytania, gdy trafił on na sprzedaż.

Pieniądze zebrane podczas zbiórki zorganizowanej przez pro-ekologiczne fundacje nie byly wystarczajace, aby uratować ten “cud natury” przed wycinką. Z pomocą pojawiła się Fundacja Las Na Zawsze oraz my - 366 Concept. Dzięki naszemu wsparciu finansowemu las w Wytrzyszczce został wykupiony przez Fundację, a następnie zabezpieczony prawnie przed wycięciem - na zawsze. Zapisy uniemożliwiają sprzedaż lasu, wycinkę i jakiekolwiek działania gospodarcze w lesie.

W kwietniu tego roku odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej we Wspólnym Lesie na Zawsze, gdzie m.in. będą organizowane zajęcia dla dzieci z okolicznych szkół. To jednak nie koniec współpracy 366 Concept z Fundacja Las Na Zawsze.

Dla 366 Concept od początku ochrona cennych terenów leśnych pozostaje niezmiennym priorytetem. Naszym celem jest dalsze zapobieganie masowych, wielkoobszarowych wycinek, które narażają cenne ekosystemy na szereg niesprzyjających warunków. Wspólnie z Fundacją Las Na Zawsze w 2023 roku planujemy objąć ochroną kolejne hektary cennego lasu, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się różnorodnymi ekosystemami, których wartość jest bezcenna.

Fundacja Las Na Zawsze pracuje obecnie nad zmianą ustawodawstwa, aby umożliwić stworzenia prywatnego „rezerwatu” i aby taki teren był chroniony prawnie przez państwo. Jeśli to się uda, uratowane lasy zyskają status rezerwatu.

Bo dobry design, to zrównoważony design!